Wat doet de SOB

In 2003 ging de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer officieel van start. Daarbij werd de tweeledige doelstelling als volgt verwoord:

“Het, in de gemeente Boxmeer, bevorderen van bewustwording en inzicht in de onrechtvaardige verdeling van rijkdom en armoede in de wereld én het leveren van een structurele bijdrage aan de armoedebestrijding door het steunen van projecten die het onafhankelijk en zelfstandig handelen van de projectuitvoerders kunnen bevorderen.”

It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver.

Mahatma Ghandi