SOB

Ontstaan
De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer (SOB) ging in 2003 officieel van start  als opvolger van de gemeentelijke werkgroep n.a.v. de gemeentelijke beleidsnotitie “Lokale Agenda”.

Missie
Streven naar een wereld waarin alle bewoners die dat nodig hebben zelfstandig een rechtvaardig en eerlijk inkomen kunnen verkrijgen met respect voor mens en milieu.

Doelstellingen
De doelstellingen van de SOB zijn tweeledig:

Wat doet de SOB?
Platform voor particuliere initiatieven
In de eerste plaats willen we een platform zijn voor mensen uit de Gemeente Boxmeer die zich met ontwikkelingsprojecten bezig houden. Deze particuliere initiatieven zijn in het verleden vaak vanuit missie-/zendingswerk ontstaan of, meer recenter, vanuit persoonlijk contact ter plaatse. Op dit moment zijn in totaal 12 particuliere initiatieven aangesloten bij de SOB.

Het SOB organiseert enige keren per jaar bijeenkomsten voor leden van deze werkgroepen en organisaties. Deze bijeenkomsten staan in het teken van:

De SOB ontvangt jaarlijks van de Gemeente Boxmeer subsidie waarop de particuliere initiatieven een beroep kunnen doen. Subsidies aan particuliere initiatieven worden verstrekt op basis van ingediende voorstellen die aan criteria worden getoetst.

Kennisbevordering
Ter bevordering van kennis over ontwikkelingssamenwerking voert de SOB o.a de volgende activiteiten uit:

Voor verdere informatie, zie de links naar de volgende documenten:

SOB organisatie
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:                         Hans Maassen a.i.
Penningmeester:              Marisa Nijkamp
Secretaris:                         Hans Maassen
Algemene zaken:             Wim de Louw

Zakelijke gegevens:
Naam:                              Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer
Secretariaat:                     Duizendblad 26; 5831 PA Boxmeer
RSIN/fiscaal nummer:     814845939
Kamer van Koophandel: 17151409
Bankrekening:                  NL62 RABO 0341 3086 68
E-mailadres:                     secretariaat@so-boxmeer.nl

SOB is door de Belastingdienst erkend als A.N.B.I.-organisatie.
(Algemeen Nut Beogende Instelling)

SOB privacy verklaring zie:  Privacyverklaring

 

It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver.

Mahatma Ghandi

 

 

top