02-2022 Particuliere Initiatieven LvC bijeen

Op 24 februari organiseerden OSSA (Stichting Ontwikkelingssamenwerking St. Anthonis) en SOB een bijeenkomst voor alle PI’s in het LvC, waarbij 18 PI’s vertegenwoordigd waren. De avond stond in het teken van onderlinge kennismaking middels een “speed date” en een discussie over hoe verder te gaan na het samengaan in de nieuwe gemeente LvC. Daarbij werd unaniem de wens uitgesproken om naar 1 gemeentelijke organisatie toe te groeien.

Speed date vragen
Discussie over de plaats in de nieuwe gemeente LvC
Een deeloverzicht van gezamenlijke gevoerde activiteiten
top