02-2023 Platformbijeenkomst Land van Cuijk

Op deze Platformbijeenkomst waren de verschillende Particulieren Initiatieven weer vertegenwoordigd. Op basis van een eerder gehouden enquete is gezamenlijk overlegd over hoe verder te gaan binnen de nieuwe gemeente Land van Cuijk met de nieuwe organisatie Mondolokaal.
top