04-2022 PI’s van Land van Cuijk bijeen

Op 28 mei 2022 organiseerden OSSA (Stichting Ontwikkelingssamenwerking St. Anthonis en SOB een succesvolle platformbijeenkomst voor Particuliere Initiatieven (PI’s) in de gemeente LvC. Het was de 2e bijeenkomst met alle PI’s in de nieuwe gemeente. De aanwezige deelnemers reageerden enthousiast op de discussiestellingen en gepresenteerde plannen.

Platformbijeenkomst PI’s Land van Cuijk
top