05-2020 Nieuwsbrief People du Monde

In deze nieuws brief doet verslag van de reis naar de projecten in Benim door Karin Olesen. Ook daar heeft Corona gevolgen voor het tehuis en de vakschool-opleidingen. Ten behoeve dan het agrarische project is door studenten van het Worldschool Network een projectvoorstel voor een irrigatiesysteem geschreven en is een voorstel voor de teelt van Artemisia, een anti-malaria middel, afgerond.

top