05-2022 Nieuwsbrief Stichting Peuple du Monde

Vanwege Corona zijn er de afgelopen 2 jaren geen bezoeken aan de projecten in Benim mogelijk geweest. Recent is er weer een bezoek afgelegd. In deze nieuwsbrief een uitgebreid verslag van de stand van zaken in Maison de l’Espoir en het landbouwproject in Toffo.

top