06-2022 Jaarverslag Mama and Me beschikbaar

Mama en Me helpt jonge moeders en hun kinderen

In het jaarverslag 2021 van de stichting Mama and Me een omschrijving van de situatie waaronder de stichting in Oeganda haar werk doet. Verder veel aandacht voor de gevolgen van de Corona. Maar ook een beschrijving van enige uitdagingen en een financiële verantwoording.

Babysitter met kinderen
top