12-2021 Evaluatie noodhulp ondersteuning

Voedselbon

In juli hebben een aantal PI’s van Caritas ondersteuning ontvangen bij het verstrekken van noodhulp aan mensen van hun projecten. Deze PI’s hebben gerapporteerd over de verstrekte ondersteuning.
In een evaluatiebijeenkomst met het bestuur van de RK Caritas instelling St Petrus Boxmeer is deze terugkoppeling geëvalueerd. Verder werd de onderlinge samenwerking positief beoordeeld.

Inwisselen voedselbon
top