12-2021 Nieuwsbrief Peuple du Monde

In Benin zijn nog verdere prijsstijgingen het resultaat van de aanhoudende coronapandemie. Om hieraan het hoofd te kunnen bieden is een moestuin-project gestart vlakbij het tehuis. Ook wordt onderzoek gedaan naar een betere watervoorziening voor het landbouwperceel.

top