05-2020 Stichtingen draaien overuren voor vrienden

Stichtingen draaien overuren voor vrienden is de kop van een artikel in DeBok van 22 mei van Gerard Sonnemans over de inzet van de bij SOB aangesloten Particuliere Initiatieven voor de projecten waaraan zij zich hebben gecommitteerd.

05-2020 Overleven – letterlijk

In het Boxmeers Weekblad van 19 mei is een artikel van Gerard Sonnemans opgenomen onder de kop: “Overleven – letterlijk!” Daarin komt een aantal bij de SOB aangesloten Particuliere Initiatieven aan het woord over de gevolgen van de Corona-pandemie voor de projecten die zij ondersteunen. Dit is ook te lezen op de Kliknieuws website

05-2020 Nieuwsbrief People du Monde

In deze nieuws brief doet verslag van de reis naar de projecten in Benim door Karin Olesen. Ook daar heeft Corona gevolgen voor het tehuis en de vakschool-opleidingen. Ten behoeve dan het agrarische project is door studenten van het Worldschool Network een projectvoorstel voor een irrigatiesysteem geschreven en is een voorstel voor de teelt van […]

05-2020 Extra nieuwsbrief Mama and Me

Deze nieuwsbrief van de stichting Mama and Me gaat over de gevolgen van Corona in het Babysitter Centre te Jinja. Daarin ook een vraag voor hulp om kraampakketten te kunnen verschaffen.

05-2020 Jaarverslag 2019 van Benaresfonds is verschenen

Het jaar verslag van de stichting Benaresfonds doet verslag van het recente bezoek aan Varanasi in november 2019 en de bereikte resultaten. Verder o.a. het stellen nieuwe bestuursleden en een bijdrage van initiator Frans Baartmans over de oorspronkelijke bewoners in India, de Adivasis.

05-2020 Jaarverslag 2019 van Peuple du Monde is beschikbaar

Stichting Peuple du Monde voert 3 projecten uit in Benim: het kindertehuis “Maison de l’Espoir, een argrarisch project en vakschool en een horecaopleiding voor koks en bakkers. Het jaarverslag geeft een beeld van de bereikte resultaten in 2019.

top