12-2021 Nieuwsbrief Support Yayème

De nieuwsbrief bevat een jaaroverzicht van de projecten die Support Yayème in 2021 heeft ondersteund. Zo heeft het project “Verborgen talenten” PC’s met speciale software voor visueel gehandicapte leerlingen aan een school beschikbaar kunnen stellen. Verder doet de nieuwsbrief o.a. verslag van de behaalde resultaten van het project “Water for Health” waarbij sanitair en wasgelegenheden […]

12-2021 Nieuwsbrief Mama and Me

Het Babysit Centre van Mama and Me is nog steeds gesloten vanwege de lockdown. Verder doet de nieuwsbrief verslag van de noodhulp en andere hulp die is gegeven om de gevolgen van de corona pandemie te baas te blijven.

12-2021 Nieuwsbrief Furaha Orphans

Ook Furaha Orphans moet de gevolgen van de coronapandemie voor hun project verlichten en heeft binnen hun eigen netwerk hier oplossingen voor gevonden. Gelukkig lopen de opleidingen van hun studenten door en kan deze worden afgerond. Verder kondigt Furaha Orphans aan hun project te beëindigen per 1 januari 2022.

12-2021 Nieuwsbrief Mirembe

De nieuwsbrief “Noodhulp en daarna verder” schetst een beeld van de gegeven noodhulp de verschillende projecten en de acties om de draad weer op te pakken.

12-2021 Evaluatie noodhulp ondersteuning

In juli hebben een aantal PI’s van Caritas ondersteuning ontvangen bij het verstrekken van noodhulp aan mensen van hun projecten. Deze PI’s hebben gerapporteerd over de verstrekte ondersteuning. In een evaluatiebijeenkomst met het bestuur van de RK Caritas instelling St Petrus Boxmeer is deze terugkoppeling geëvalueerd. Verder werd de onderlinge samenwerking positief beoordeeld.

12-2021 Nieuwsbrief KisoBOKa

De nieuwsbrief geeft een jaaroverzicht over 2021 van uitgevoerde activiteiten en verdere plannen voor 2022. Ook de naamswijziging van hun partnerorganisatie wordt toegelicht.

12-2021 Nieuwsbrief Peuple du Monde

In Benin zijn nog verdere prijsstijgingen het resultaat van de aanhoudende coronapandemie. Om hieraan het hoofd te kunnen bieden is een moestuin-project gestart vlakbij het tehuis. Ook wordt onderzoek gedaan naar een betere watervoorziening voor het landbouwperceel.

top