04-2022 PI’s van Land van Cuijk bijeen

Op 28 mei 2022 organiseerden OSSA (Stichting Ontwikkelingssamenwerking St. Anthonis en SOB een succesvolle platformbijeenkomst voor Particuliere Initiatieven (PI’s) in de gemeente LvC. Het was de 2e bijeenkomst met alle PI’s in de nieuwe gemeente. De aanwezige deelnemers reageerden enthousiast op de discussiestellingen en gepresenteerde plannen.

04-2022 Nieuwsbrief Stichting Hetty Denen

In deze Nieuwsbrief wordt verslag gedaan van de opening van 4 nieuwe lokalen met lerarenruimte voor de school in Shimabala, Zambia. Verder aandacht voor het Chikupi Vocational Institute waar vakopleidingen worden gegeven en de graanschuur van de Nega Nega Community.

04-2022 Nieuwsbrief Mama and Me

Goed nieuws in deze april nieuwsbrief van Mama and Me: Na 2 jaar lock down is het Babysitter Centre weer geopend en zijn alle activiteiten weer opgestart. Ook is het Centre nu op zaterdag geopend. Verder zijn ook de scholen zijn weer open zodat de kinderen weer naar school kunnen gaan.

top