05-2022 Artikel in “Over Wegen”

In het blad “Over Wegen” van de Onze Lieve Vrouwe Parochie heeft Gerard Sonnemans een artikel geschreven over de bij SOB aangesloten Particuliere Initiatieven.

05-2022 Publicatie over Passion for People

Een interessant artikel in Topic Regiomagazine Boxmeer over het Particuliere Initiatief Passion for People dat een ziekenhuis in Malawi ondersteunt. Link naar artikel: Klik op voorblad.

05-2022 Nieuwsbrief Stichting Peuple du Monde

Vanwege Corona zijn er de afgelopen 2 jaren geen bezoeken aan de projecten in Benim mogelijk geweest. Recent is er weer een bezoek afgelegd. In deze nieuwsbrief een uitgebreid verslag van de stand van zaken in Maison de l’Espoir en het landbouwproject in Toffo.

top