06-2022 Jaarverslag Mama and Me beschikbaar

In het jaarverslag 2021 van de stichting Mama and Me een omschrijving van de situatie waaronder de stichting in Oeganda haar werk doet. Verder veel aandacht voor de gevolgen van de Corona. Maar ook een beschrijving van enige uitdagingen en een financiële verantwoording.

05-2022 SOB jaarverslag 2021 beschikbaar

Het SOB jaarverslag bevat, naast de financiële verantwoording, o.a. een overzicht van de 14 bij SOB aangesloten Particuliere Initiatieven en de projecten waaraan in 2021 ondersteuning voor is verleend en de resultaten van de bestedingen in 2020. Belangstellenden kunnen het jaarverslag downloaden via onderstaande link of een exemplaar aanvragen bij secretariaat@so-boxmeer.nl.

05-2022 Jaarverslag KisoBOKa

In hun jaarverslag geeft de Stichting KisoBOKa, naast een financiële verantwoording, een overzicht van de stand van zaken van hun activiteiten in Jinja, Oeganda. Natuurlijk heeft ook daar Corona veel invloed gehad, maar ondanks dat zijn er plannen gemaakt voor de herbouw van een beschadigd deel van hun Centrum in 2022, zijn de opleidingen en […]

top