05-2022 Jaarverslag KisoBOKa

In hun jaarverslag geeft de Stichting KisoBOKa, naast een financiële verantwoording, een overzicht van de stand van zaken van hun activiteiten in Jinja, Oeganda. Natuurlijk heeft ook daar Corona veel invloed gehad, maar ondanks dat zijn er plannen gemaakt voor de herbouw van een beschadigd deel van hun Centrum in 2022, zijn de opleidingen en trainingen zo veel mogelijk doorgegaan en is gestart met een Demonstratietuin en Modelboerderij.

Cursus weerbaarheid in het KisoBOKa buurtcentrum
Cursus hair dressing
top