Actiegroep Papoea Nieuw Guinea

Actiegroep Papoea Nieuw Guinea

Ontstaan en organisatie
De Aktiegroep Papoea Nieuw Guinea is in 1989 opgericht ter ondersteuning van het werk van pater Henk Janssen in Papoea Nieuw Guinea. Pater Henk Janssen was missionaris bij de Orde “Missionarissen van Mariannhill”. Hij is in 1967 daar gaan werken als ontwikkelingswerker.

Doelgroep, regio en activiteiten
De doelgroep bestaat uit de mensen van het bisdom Lae, provincie Morobe. Het bisdom is actief op het gebied van sociale en medische dienst-/hulpverlening aan de bevolking van deze regio welke in een buitengewoon moeilijke situatie verkeert: gebrekkige infrastructuur, hoge werkloosheid en sociale ontwrichting door snelle veranderingen in de tot voor kort nog uiterst traditionele samenlevingen.

De visie die het bisdom heeft is dat de bevolking bijdraagt aan de projecten.

In het verleden zijn vele projecten uitgevoerd. Zoals o.a.

 • Een medische hulppost in de sloppenwijk Bumbu in Lae.
  Dit eerste project (1989) loopt nog steeds en heeft helaas nog regelmatig een tekort aan medicijnen.
 •  Een waterproject
 •  Werkplaats voor traditionele beroepen
 •  Bakovens
 • Vrouwenhuis
 • Kraamkliniek
 • Aidsvoorlichting
 • Bouw van een school in 11 Mile (buitenwijk van Lae)
 • Bouw van een kerk annex ontmoetingscentrum in Gomlongon

De laatste drie jaar hebben we voor schoolbanken gezorgd, schooluniformen, middelen voor gehandicaptenonderwijs, een onderwijsprogramma voor analfabeten, medicijnen voor de medische hulppost en voor 2018 hebben we een aanvraag voor pit latrines (hygiënische toiletten waar geen water bij gebruikt wordt) lopen.

Raakvlakken met de Gemeente Boxmeer

 • De Beugense missionaris Henk Janssen was werkzaam in provincie Morobe, Papoea Nieuw Guinea (hoofdstad Lae) en op de Siassi eilanden. Jarenlang heeft hij van de Beugense gemeenschap ondersteuning voor zijn werkzaamheden gekregen.
 •  Gedeeltelijke opbrengst van het jaarlijkse Beugense Buurtvoetbaltoernooi – tegenwoordig “Beugen Doelt” – werd voorheen benut voor diverse projecten.
 • Ondersteuning van de SOB.
 •  Jaarlijkse collecte voor lokaal project gesubsidiëerd door Vastenaktie.

Behaalde resultaten en meer informatie
Behaalde resultaten en meer informatie kunt u vinden op de website www.vriendenmariannhill.nl

 • Aktiegroep Papoea Nieuw Guinea bestaat uit:
 • Zuster Godelief Leijten (Zusters van het Heilig Bloed uit Aarle-Rixtel)
 • Wil Buskes (jarenlang vrijwilliger geweest in Papoea Nieuw Guinea)
 • Cor Janssen (tel. 0485-362111)
 • Riet Brienen-Janssen (tel. 0485-361235)

IBAN: NL22 RABO 0108 7438 37

 
top