Stichting Furaha Orphans

Stichting Furaha Orphans

Lokale organisatie:

logo farahaDe stichting bestaat sinds 2011 en is opgericht door voorzitter Judith Burgers. In het najaar van 2013 is het bestuur van de stichting uitgebreid met een vicevoorzitter, penningmeester en secretaris. Dit is notarieel vastgelegd in de akte van de stichting. Het gehele bestuur werkt op vrijwillige basis en krijgt dus geen vergoeding.

Het bestuur komt één keer per kwartaal bij elkaar voor een bestuursvergadering, waarbij zij het recht hebben om zaken te beslissen. Eén of twee keer per jaar organiseert de stichting een ledenvergadering waarbij alle leden worden uitgenodigd. Deze vergadering zal voornamelijk informatief van aard zijn om de leden van de stichting te informeren over de ontwikkelingen van de stichting en om nieuwe ideeën van de leden te bespreken. Wij verwachten van de leden dat zij minimaal één keer per jaar een geldinzamelingsproject organiseren of hulp bieden bij een evenement om de stichting te steunen. Tot nu toe is het gelukt om jaarlijks één of meerdere bestuursleden naar Kenia te laten reizen om de contacten te onderhouden en te intensiveren, de ontwikkelingen te volgen en contact te houden met de weeskinderen. Tot op heden zijn ook alle reizen naar Kenia betaald door de vrijwilligers zelf.

Vanaf 2015 bestaat het bestuur uit:

 • Voorzitter: Judith Burgers
 • Vice-voorzitter: Janske Roelofs
 • Penningmeester: Leonie Albers
 • Secretaris: Wilhelmien de Jonge-Straatman (voorheen Roelofs)
 • PR: Kim Weustink

Vrijwilligers die het bestuur ondersteunen:

 • Anniek van den Eeckhout
 • Vincent van Zonneveld en
 • Francien Straatman

Doelgroep, regio en activiteiten
Stichting Furaha Orphans zet zich in voor de weeskinderen in Homa Bay, Rodi Kopany Kenia. Het doel is de leefomstandigheden van de kinderen verbeteren door onder anderen een opleiding, gevarieerd voedsel, persoonlijke hygiëne, gezondheidszorg en onderdak te bieden.

Raakvlakken met de Gemeente Boxmeer
Janske en Wilhelmien komen uit Vortum-Mullem en zitten, samen met 4 anderen, in het bestuur van de Stichting Furaha Orphans Kenia.

Activiteiten georganiseerd om het project te promoten in 2017:

 • Project op diverse locaties gepresenteerd, deelname aan Peelmissietour, kledingactie georganiseerd, deelgenomen aan activiteiten georganiseerd door SOB om kennis te vergroten, contact met sponsorparents en vooral in 2017 de doelstellingen kritisch bekeken en aan fondsenwerving gedaan i.s.m. een professional om aan de hand daarvan de doelstellingen aan te passen.
 • Contacten met lokale bevolking geïntensiveerd om betrokkenheid te vergroten.
 • Behalve fondsenwerving zijn we enorm blij met onze sponsor voor de moederfiguur Twan Haasen en de sponsorparents voor de weeskinderen.

Behaalde resultaten en meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op:
www.furaha.nl

top