Stichting Hetty Denen Foundation

Stichting Hetty Denen Foundation

Ontstaan en organisatie

logo hetty denenDe Stichting ‘Hetty Denen voor Zambia’ is in 1995 opgericht na het overlijden van Hetty Denen, een Sambeekse ontwikkelingswerkster. Het doel is: het ondersteunen, zowel financieel als anderszins en uitbouwen van de door de Hetty Denen gestarte activiteiten met betrekking tot noodlijdende kinderen in Zambia en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Onze stichting bestaat uit een 6-koppig bestuur en heeft de beschikking over een groot netwerk van contactpersonen en organisaties in Zambia, opgebouwd door de vele jaren van het bestaan van de stichting. Een lange termijn betrokkenheid vinden we hierbij belangrijk. Daarom blijven we projecten waar we bij betrokken zijn steunen waar mogelijk en nodig. Daarnaast stimuleren we de lokale organisaties om niet alleen afhankelijk van onze stichting te zijn voor het verkrijgen van financiën maar ook actief bij anderen aan te kloppen. We zijn er graag in het begin al bij om een katalyserende functie te hebben.

Doelgroep, regio en activiteiten
We hebben de keuze gemaakt om nieuwe projecten te beperken tot regio’s Kafue en Kabwe in Zambia waar we reeds actief zijn. Hierbij richten we ons vooral op projecten die ervoor zorgen dat de leefwereld van de kinderen verbetert. Zo hebben we de ‘Hetty Denen School’ in Shimabala opgericht waar bijna 1000 kinderen onderwijs krijgen. Naastgelegen is de kliniek gebouwd waar men medische zorg ontvangt. Verder zijn we o.a. actief betrokken bij een ambachtschool in Chikupi.

Raakvlakken met de Gemeente Boxmeer

  • De Stichting is in 1995 opgericht op initiatief van de familie van Hetty Denen
  • De Sambeeks gemeenschap is erg betrokken bij de stichting. Dit uit zich o.a. in de jaarlijkse acties en spontane donaties van de inwoners aan de stichting.
  • Het bestuur van de Hetty Denen Stichting is recent uitgebreid naar 6 personen. Het merendeel is afkomstig en woonachtig in de Gemeente Boxmeer. Eén bestuurslid is lokaal werkzaam in Zambia waardoor de lijntjes kort zijn en er ter plaatse de juiste inschatting gemaakt kan worden in het goed besteden van de donaties.  
  • De stichting staat open voor samenwerking met scholen in de lokale gemeenten. Doel is om leerlingen bewust te maken van de situatie in Zambia. De leerlingen leveren hun bijdrage door voor donaties te zorgen door acties, sponsorloop e.d.
  • Participatie in SOB.

Behaalde resultaten en meer informatie
Behaalde resultaten en meer informatie kunt u vinden op www.hettydenenzambia.com
Interesse in onze jaarlijkse nieuwsbrief? Dat kan via: info@hettydenenzambia.com

stichting hetty denen stichting hetty denen
top