Stichting Lalibela

Stichting Lalibela

Ontstaan en organisatie

De stichting Lalibela is in 1998 opgericht.
De aanleiding voor de oprichting was de confrontatie van de oprichters met de diepe armoede in Lalibela en het feit dat gehandicapte kinderen niet naar school mochten. De stichting werkt met lokale partners in Lalibela/Addis op het gebied van zorg voor de armsten der armen en onderwijs aan blinden.
In Nederland is er een 5 koppig actief bestuur, enkele vrijwilligers en een vaste groep donateurs .
De nieuwsbrief wordt 2x per jaar verstuurd aan ruim 500 belangstellenden.

Doelgroep, regio en activiteiten
De stichting Lalibela richt zich op de armsten der armen in Lalibela – een plaats in Ethiopië –  om voor hen een menswaardig, zelfstandig bestaan mogelijk te maken. Daarnaast staat de focus op het onderwijs aan blinden. In 2017 bereikte de stichting Lalibela met hun projecten een 60 tal gezinnen en rond de 10 blinde studenten op hoger onderwijs niveau.

Stichting Lalibela heeft in 2016 contact gezocht met de stichting Beza (HIV/Aids preventie) ter voorbereiding van een gemeenschappelijk project in Lalibela voor beider doelgroepen.

Al vele jaren overlegt het bestuur van de stichting ook met de Belgische gemeente Peer, die op gemeentelijk niveau actief is in Lalibela.

Raakvlakken met de Gemeente Boxmeer

  • Het bestuur van de Stichting Lalibela wordt gevormd door 5 personen waarvan er 3 (dagelijks bestuur) in de gemeente Boxmeer wonen.
  • Het secretariaat van de stichting is gevestigd in Boxmeer.
  • De stichting Lalibela heeft sinds vele jaren een bijdrage geleverd aan onderwijsprogramma’s van bijna alle scholen in de gemeente (basis en voortgezet onderwijs).
  • Deelname aan activiteiten georganiseerd door/met de gemeente: Fair trade markt, diverse markten in de gemeente.
  • Participatie in de SOB groep.
  • Informatieve artikelen in diverse lokale persberichten.
  • Organiseren van informatieve bijeenkomsten op scholen, bij verenigingen, bedrijven of particulieren.
  • Tientallen inwoners van de Gemeente Boxmeer ondersteunen de stichting met vaste donaties en/of hand- en spandiensten.

Behaalde resultaten en meer informatie

Actuele informatie kunt u vinden op:
www.stichtinglalibela.nl en op Facebook: Lalibela Family.

stichting lalibela
top