Stichting Mirembe

Stichting Mirembe

Ontstaan en organisatie

Stichting Mirembe is in januari 1979 in Boxmeer opgericht om een missieziekenhuis in Oeganda te ondersteunen. Vanaf het begin werden echter ook projecten ondersteund gericht op ontwikkeling van vrouwen en het opvangen in de eigen omgeving van kansarme kinderen. Al snel volgde uitbreiding met andere initiatieven in de gezondheidszorg, onderwijs en gemeenschapsopbouw.
De meeste leden van het bestuur en de werkgroep hebben voor kortere of langere tijd in Oeganda gewerkt. Vandaar de betrokkenheid met het land en dat persoonlijke relaties nog steeds de pijlers van ons werk zijn.
Stichting Mirembe heeft geen ‘eigen’ projecten. Wij ondersteunen Oegandese professionals die in zelfstandige lokale projecten werken.

De Stichting Mirembe opereert landelijk. De meeste bestuursleden wonen over Nederland verspreid en beijveren zich actief in hun eigen woonplaats o.a. door het houden van presentaties en acties. Verder werkt de stichting nauw samen met andere organisaties en particuliere fondsen om projecten gezamenlijk te financieren en is de stichting aanwezig op de landelijke netwerkdagen van organisaties als Partos en Wilde Ganzen.

Doelgroep, regio en activiteiten
De Stichting Mirembe steunt medische, educatieve en sociale projecten in Oeganda en wil bijdragen aan de verbetering van woon- en leefsituatie van de armsten en hun onafhankelijkheid bevorderen.
In de loop van de tijd is de aard van de activiteiten geleidelijk uitgebreid. Het varieert van het financieren van voorlichtings-projecten, taakgerichte opleidingen, managementondersteuning, aanleg van biogas, zonne-energie- en drinkwaterinstallaties tot projecten gericht op gemeenschapsopbouw en microkrediet verlening. De laatste jaren ligt meer de nadruk op het verzelfstandigen van de lokale organisaties. Competentie-ontwikkeling blijkt nodig om lokaal beter leiding te kunnen geven, zelf geld te verdienen en sociaal te ondernemen. Daarbij horen ook meer inbedding in de eigen maatschappij en het organiseren van lokale charitas
Omdat dit type hulpvraag complexer wordt werkt de stichting steeds vaker met een Oegandese organisatie als tussenpersoon. Zij beoordelen aanvragen, begeleiden en trainen zo nodig lokale besturen om het beoogde niveau van professionaliteit en onafhankelijkheid te bereiken. Ook verzorgen zij tussentijdse- en eindevaluatierapporten.

Raakvlakken met de Gemeente Boxmeer

  • De vestigingsplaats van de stichting is Boxmeer waar ook haar voorzitter, Guus Verzellenberg ex-huisarts in Boxmeer, woont.
  • De digitale Nieuwsbrief is een belangrijke manier om haar supporters eens per drie maanden op de hoogte te stellen van het wel en wee van de projecten. Ongeveer een kwart van de 420 geadresseerden (ongeveer 100) woont in Boxmeer.
  • De traditionele Kerstbrief, het beknopte jaarverslag, wordt via reguliere post in Boxmeer bij ruim zestig donateurs bezorgd.
  • De Stichting stuurt persberichten aan regionale bladen en is een enkele keer op de lokale tv te zien.
  • Met onze presentaties ondersteunen we acties van scholen, serviceclubs en parochies, zoals b.v. Rotery Land van Cuijk-Maaskant laatst in 2011.
  • De stichting neemt deel aan de activiteiten van de SOB, en presenteert zich op derde wereld manifestaties lokaal in den lande..
  • Bij manifestaties kan de stichting een beroep doen op enkele vrijwilligers. Het precieze aantal sponsors in de gemeente is vanwege privacy drempels moeilijk vast te stellen en wordt geschat op 150 vaste donateurs.

Behaalde resultaten en meer informatie
Behaalde resultaten en meer informatie kunt u vinden op onze website: www.stichtingmirembe.nl. Hier kunt u zich ook abonneren op onze driemaandelijkse digitale Nieuwsbrief.

stichting mirembe stichting mirembe
top