Stichting Passion for People

Stichting Passion for People

Ontstaan en organisatie

logo passion for peopleStichting “Passion for People” probeert sinds de oprichting in 2010 het Trinity Hospital in Muona, Malawi te ondersteunen en verder te laten ontwikkelen in de breedste zin van het woord! Daarbij richten wij ons in eerste instantie op de meest kwetsbare groep in deze armste regio van een arm Afrikaans land, de vrouwen/moeders en kinderen. Dit proberen we door het ziekenhuis, in samenspraak met het management aldaar, op drie pijlers te ondersteunen! Daarmee willen we ons niet beperken tot het dichten van gaten cq het voorzien in directe behoeften, maar zeker ook door het bestaansrecht van het ziekenhuis op lange termijn veilig te stellen en door een mogelijkheid te scheppen tot het aanbieden van verantwoorde faciliteiten en dus het creëren van inkomsten. Structurele oplossingen dus.
Eén van de pijlers is het ondersteunen van het Trinity Hospital door het verstrekken van benodigde apparatuur . Een andere pijler is het ondersteuning bieden in de vorm van opleidingen en de laatste pijler is het Trinity hospital ondersteunen in de vorm van het optimaliseren van de infrastructuur!

Stichting “Passion for People heeft momenteel een Commissaris in de persoon van Dhr. Paul van de Mark, Voorzitter bestuur Han Knol en bestuurslid Hans Baltussen.
Zojuist heeft er een bestuurslid zich aangemeld om deel te gaan nemen in het bestuur van Passion for People.
Verder legio vrijwilligers die hand – en spandiensten verrichten op aanvraag
Er wordt niemand betaald binnen Stichting “Passion for People”. Elke uitgave die je doet is voor eigen rekening!
Zo ook zijn we aanwezig geweest bij de opening van een kinderkliniek en verloskliniek. Dit geheel op eigen kosten.

Doelgroep, regio en activiteiten
In 2008 zijn de eerste contacten ontstaan met het ‘Trinity Hospital” in Malawi , Afrika, tijdens een bezoek van Hans Baltussen in het kader van zijn werk. Bij zijn eerste rondleiding was hij erg geschokt terug gekomen. Hij is zelf 39 jaar verpleegkundige en weet waar de grenzen liggen van het toelaatbare. Deze werden hier absoluut niet behaald. Kinderen , maar ook volwassenen, die op een flinterdun matrasje lagen, maar ook op de verloskamer waar geen apparatuur was om op een verantwoorde maar ook hygiënische manier te bevallen. Ze hebben toen een samenwerkingsverband aan gegaan met het Trinity Hospital om daar een steentje bij te dragen. In de 10 jaar hebben ze reeds twee grote containers met oa 240 matrassen , 6 verlosbedden, echoapparaten en heel veel meer spullen naar toe gestuurd. Ook hebben we vele materialen gekocht in Malawi zelf. Bv. sterilisator apparatuur, verschillende apparaten voor in de laboratoria, een tandartsenpraktijk binnen het ziekenhuis opgezet enz.
Tevens ook vele opleidingen aangeboden aan bv verloskundige, verpleegkundige en docenten van de verpleeg- en verloskundige. Momenteel volgt een Anesthesist een upgrade van twee jaar. Tevens hesft Passion for People een afdeling tbv het ondervoede kind en een verloskliniek gebouwd die per 1 december 2017 geopend is.

Raakvlakken met de Gemeente Boxmeer

  • De Stichting is in 2010 opgericht en een initiatief van Hans Baltussen
  • Het bestuur van de Stichting Passion for People wordt gevormd door 3 mensen waarvan er 1 in de gemeente Boxmeer woont.
  • Enkele activiteiten die georganiseerd zijn worden meestal door de Lions, Rotary of Ronde tafel begeleidt.
  • Andere acties zijn de gladiolenverkoop tijdens de 4- daagse, een evenement op het Elzendaalcollege waar scholieren kennis maken met de derde wereld en enkele benefit diners op andere scholen.

Behaalde resultaten en meer informatie
Behaalde resultaten en meer informatie kunt u vinden op:
www.passionforpeople.eu

passion for people
top