Stichting Peuple du Monde

Stichting Peuple du Monde

Ontstaan en organisatie

In 2004 vertrok initiatiefneemster Karen Olesen voor ontwikkelingswerk naar Abomey in Benin (West.Afrika). Daar hielp zij als vrijwilligster in een tehuis met 36 kwetsbare kinderen dat werd geleid en gefinancierd door een lokale leraar. Karen trof een erbarmelijke situatie aan  en besloot zich in te zetten voor betere omstandigheden van dit kindertehuis.

Teruggekomen in Nederland werd de Stichting Peuple du Monde opgericht en probeerde Karen op verschillende manieren geld bijeen te brengen en sponsoren te enthousiasmeren.

Tegelijkertijd ontwikkelde zich ook in Benin een netwerk van mensen die het project fysiek en financieel steunen: Stichting Miers in Abomey.

Wanneer het gaat om belangrijke beslissingen en of veranderingen inzake het tehuis en de vakopleidingen hebben wij ter plaatse een direct persoonlijk contact; nl. Daslin Small. Zij is Canadese, woont in Cotonou en reist tenminste 1 maal per week naar het kindertehuis in Abomey en het landbouwproject in Toffo om de voorgang te bewaken en rapport uit te brengen .

Zowel in Benin als vanuit Nederland wordt ons project deskundig begeleid door het bestuur van de stichtingen en hebben wij heel goed contact.

De stichting in Nederland is ANBI gecertificeerd en heeft zich aangesloten bij het Bureau Internationale Samenwerking. Zij helpen om sponsorgelden te werven.

Doelgroep, regio en activiteiten:

  • Opvang van kwetsbare kinderen in Abomey (Benin), hen een veilig thuis, een goede opvoeding, een goede gezondheid en scholing bieden zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen en op eigen benen kunnen staan.
  • De door ons opgezette vakscholen (agrarische vakschool en horeca-koks-opleiding) verder ontwikkelen en de kinderen daarmee een vakopleiding bieden met een geldig diploma, waarmee de kans op de arbeidsmarkt en een zelfstandig bestaan wordt vergroot.
  • Interne opleiding aanbieden waardoor een aantal kinderen zich dusdanig gaat ontwikkelen dat zij in de toekomst het tehuis zelfstandig kunnen gaan leiden.
  • Streven naar een situatie waarbij de kinderen grotendeels of helemaal gevoed kunnen worden vanuit de opbrengsten en inkomsten vanuit ons landbouwproject in Toffo.

 

Raakvlakken met de Gemeente Boxmeer

  • De Stichting is een initiatief van Karin Olesen, toenmalig woonachtig in Boxmeer.
  • Het bestuur van de Stichting Peuple du Monde wordt gevormd door 4 leden uit de Gemeente Boxmeer t.w. Nancy Fransman (voorzitter), Marc Peters (secretaris , Anita Bijvoet (penningmeester en Bart Cox.
  • Activiteiten georganiseerd om het project te promoten; benefietdiners, informatieavonden bij serviceclubs, organiseren van een dansavond met diner, veiling, etc.
  • De stichting ontvangt jaarlijks sponsorbedragen van privé personen in de Gemeente Boxmeer en daarbuiten.
  • Deelname aan SOB.

Behaalde resultaten en meer informatie
Behaalde resultaten en meer informatie kunt u vinden op:
www.peupledumonde.nl

top