Algemene opmerking

Open een bericht om de betreffende link voor het downloaden te kunnen activeren.

SOB wordt Mondolokaal

Op 25 april 2024 is SOB officieel opgeheven en samen met de Stichting Ontwikkelingssamenwerking St. Anthonis (OSSA) opgegaan in de nieuwe stichting Mondolokaal. Deze nieuwe stichting zet de doelstellingen van OSSA en SOB voort in de gemeenten Land van Cuijk.

02-2023 Platformbijeenkomst Land van Cuijk

Op deze Platformbijeenkomst waren de verschillende Particulieren Initiatieven weer vertegenwoordigd. Op basis van een eerder gehouden enquete is gezamenlijk overlegd over hoe verder te gaan binnen de nieuwe gemeente Land van Cuijk met de nieuwe organisatie Mondolokaal.

02-2023 Nieuwsbrief Hetty Denen Foundation

HDF verhaalt in deze nieuwsbrief over de nieuwe ontwikkelingen van de 3 scholen die deze stichting ondersteunt:De Hetty Denen School voor basis onderwijsChikupi Vocational College voor vakonderwijsMount Makulu Secondary School voor vervolg onderwijs Schoolbanken

10-2022 Publicatie over Mondolokaal

Van de Platformbijeenkomst voor Particuliere Initiatieven in de gemeente Land van Cuijk die op 19 oktober is georganseerd door OSSA uit St. Anthonis en SOB uit Boxmeer is door Gerard Sonnemans verslag gedaan. Het artikel is in DeBoK, DeStieR en DeGraeF verschenen.

10-2022 Samenwerkingsverband Mondolokaal

Tijdens de recente platformbijeenkomst kondigden OSSA uit St. Anthonis en SOB uit Boxmeer aan om hun samenwerking voort te zetten onder de naam “Mondolokaal”.Ontwerper Paul Beerten lichtte de keuze van de naam toe en presenteerde het nieuwe logo.

10-2022 Platformbijeenkomst LvC

Woensdagavond 19 oktober organiseerden OSSA uit St Anthonis en SOB uit Boxmeer de 3e bijeenkomst voor Particuliere Initiatieven in het Land van Cuijk, waarbij meer dan 30 mensen aanwezig waren. Er zijn hier meer dan 25 initiatieven die zich met Internationale Samenwerking bezig houden. Op deze avond presenteerde Esly van Dam van Wilde Ganzen hun […]

07-2022 Nieuws Mirembe

In deze nieuwsbrief met als titel “Morgen minder kwetsbaar” een bijdrage over de door Wilde Ganzen georganiseerde Learning and Linking meeting en nieuws over SEECHILD en CHIDFEA organisaties.

06-2022 Jaarverslag Mama and Me beschikbaar

In het jaarverslag 2021 van de stichting Mama and Me een omschrijving van de situatie waaronder de stichting in Oeganda haar werk doet. Verder veel aandacht voor de gevolgen van de Corona. Maar ook een beschrijving van enige uitdagingen en een financiële verantwoording.

05-2022 SOB jaarverslag 2021 beschikbaar

Het SOB jaarverslag bevat, naast de financiële verantwoording, o.a. een overzicht van de 14 bij SOB aangesloten Particuliere Initiatieven en de projecten waaraan in 2021 ondersteuning voor is verleend en de resultaten van de bestedingen in 2020. Belangstellenden kunnen het jaarverslag downloaden via onderstaande link of een exemplaar aanvragen bij secretariaat@so-boxmeer.nl.

05-2022 Jaarverslag KisoBOKa

In hun jaarverslag geeft de Stichting KisoBOKa, naast een financiële verantwoording, een overzicht van de stand van zaken van hun activiteiten in Jinja, Oeganda. Natuurlijk heeft ook daar Corona veel invloed gehad, maar ondanks dat zijn er plannen gemaakt voor de herbouw van een beschadigd deel van hun Centrum in 2022, zijn de opleidingen en […]

05-2022 Artikel in “Over Wegen”

In het blad “Over Wegen” van de Onze Lieve Vrouwe Parochie heeft Gerard Sonnemans een artikel geschreven over de bij SOB aangesloten Particuliere Initiatieven.

05-2022 Publicatie over Passion for People

Een interessant artikel in Topic Regiomagazine Boxmeer over het Particuliere Initiatief Passion for People dat een ziekenhuis in Malawi ondersteunt. Link naar artikel: Klik op voorblad.

05-2022 Nieuwsbrief Stichting Peuple du Monde

Vanwege Corona zijn er de afgelopen 2 jaren geen bezoeken aan de projecten in Benim mogelijk geweest. Recent is er weer een bezoek afgelegd. In deze nieuwsbrief een uitgebreid verslag van de stand van zaken in Maison de l’Espoir en het landbouwproject in Toffo.

04-2022 PI’s van Land van Cuijk bijeen

Op 28 mei 2022 organiseerden OSSA (Stichting Ontwikkelingssamenwerking St. Anthonis en SOB een succesvolle platformbijeenkomst voor Particuliere Initiatieven (PI’s) in de gemeente LvC. Het was de 2e bijeenkomst met alle PI’s in de nieuwe gemeente. De aanwezige deelnemers reageerden enthousiast op de discussiestellingen en gepresenteerde plannen.

04-2022 Nieuwsbrief Stichting Hetty Denen

In deze Nieuwsbrief wordt verslag gedaan van de opening van 4 nieuwe lokalen met lerarenruimte voor de school in Shimabala, Zambia. Verder aandacht voor het Chikupi Vocational Institute waar vakopleidingen worden gegeven en de graanschuur van de Nega Nega Community.

04-2022 Nieuwsbrief Mama and Me

Goed nieuws in deze april nieuwsbrief van Mama and Me: Na 2 jaar lock down is het Babysitter Centre weer geopend en zijn alle activiteiten weer opgestart. Ook is het Centre nu op zaterdag geopend. Verder zijn ook de scholen zijn weer open zodat de kinderen weer naar school kunnen gaan.

03-2022 Bijeenkomst Platform Oeganda

Dat inwoners uit de gemeente Land van Cuijk over de grenzen kijken, is al lang bekend. Veel goede doelen zijn wereldwijd actief. En de gemeentelijke koepelorganisaties SOB en OSSA organiseren regelmatig bijeenkomsten voor en door deze initiatieven. Maar ook biedt Van der Valk Hotel Cuijk plaats aan het Platform Oeganda. In een hybride bijeenkomst kwamen […]

03-2022 Nieuwsbrief Mirembe

“Verder in een veranderde wereld” is de titel van de nieuwe nieuwsbrief van de stichting Mirembe met daarin een rapportage over de verstrekte noodsteun en andere initiatieven.

02-2022 Blog van Partin over LvC bijeenkomst

Yvonne van Driel van Partin was ook op de bijeenkomst op 24 februari van Particuliere Initiatieven in de gemeente LvC aanwezig. Partin is de landelijke brancheorganisatie van Particuliere Initiatieven in Internationale Samenwerking. Ze was enthousiast over de georganiseerde avond en de gehouden speed date. Het inspireerde haar tot het schrijven van een blog. Dat artikel […]

02-2022 Particuliere Initiatieven LvC bijeen

Op 24 februari organiseerden OSSA (Stichting Ontwikkelingssamenwerking St. Anthonis) en SOB een bijeenkomst voor alle PI’s in het LvC, waarbij 18 PI’s vertegenwoordigd waren. De avond stond in het teken van onderlinge kennismaking middels een “speed date” en een discussie over hoe verder te gaan na het samengaan in de nieuwe gemeente LvC. Daarbij werd […]

12-2021 Nieuwsbrief Support Yayème

De nieuwsbrief bevat een jaaroverzicht van de projecten die Support Yayème in 2021 heeft ondersteund. Zo heeft het project “Verborgen talenten” PC’s met speciale software voor visueel gehandicapte leerlingen aan een school beschikbaar kunnen stellen. Verder doet de nieuwsbrief o.a. verslag van de behaalde resultaten van het project “Water for Health” waarbij sanitair en wasgelegenheden […]

12-2021 Nieuwsbrief Mama and Me

Het Babysit Centre van Mama and Me is nog steeds gesloten vanwege de lockdown. Verder doet de nieuwsbrief verslag van de noodhulp en andere hulp die is gegeven om de gevolgen van de corona pandemie te baas te blijven.

12-2021 Nieuwsbrief Furaha Orphans

Ook Furaha Orphans moet de gevolgen van de coronapandemie voor hun project verlichten en heeft binnen hun eigen netwerk hier oplossingen voor gevonden. Gelukkig lopen de opleidingen van hun studenten door en kan deze worden afgerond. Verder kondigt Furaha Orphans aan hun project te beëindigen per 1 januari 2022.

12-2021 Nieuwsbrief Mirembe

De nieuwsbrief “Noodhulp en daarna verder” schetst een beeld van de gegeven noodhulp de verschillende projecten en de acties om de draad weer op te pakken.

12-2021 Evaluatie noodhulp ondersteuning

In juli hebben een aantal PI’s van Caritas ondersteuning ontvangen bij het verstrekken van noodhulp aan mensen van hun projecten. Deze PI’s hebben gerapporteerd over de verstrekte ondersteuning. In een evaluatiebijeenkomst met het bestuur van de RK Caritas instelling St Petrus Boxmeer is deze terugkoppeling geëvalueerd. Verder werd de onderlinge samenwerking positief beoordeeld.

12-2021 Nieuwsbrief KisoBOKa

De nieuwsbrief geeft een jaaroverzicht over 2021 van uitgevoerde activiteiten en verdere plannen voor 2022. Ook de naamswijziging van hun partnerorganisatie wordt toegelicht.

12-2021 Nieuwsbrief Peuple du Monde

In Benin zijn nog verdere prijsstijgingen het resultaat van de aanhoudende coronapandemie. Om hieraan het hoofd te kunnen bieden is een moestuin-project gestart vlakbij het tehuis. Ook wordt onderzoek gedaan naar een betere watervoorziening voor het landbouwperceel.

10-2021 Inspirerende Platformbijeenkomst

Op 19 oktober organiseerde SOB weer een Platformbijeenkomst voor alle Particuliere Initiatieven (PI’s) in de gemeente Boxmeer. De eerste bijeenkomst na alle coronabeperkingen. Er waren13 PI’s vertegenwoordigd. De Diaconie van de Protestantse Kerk vertelde over hun project “Nieuwe kansen voor straatkinderen” in Oeganda. Verder deelden Roel en Marianne Meijers-van Eijndhoven hun ervaringen opgedaan met hun […]

09-2021 Nieuwsbrief Mirembe

In hun nieuwsbrief “Een tweede lockdown overleven” schetst Mirembe de consequenties van corona voor hun projecten.

07-2021 Nieuwsbrief Peuple du Monde

In hun nieuwsbrief meldt Peuple du Monde dat ook in Benin corona voor stijging van voedselprijzen heeft gezorgd. Wel is er positief nieuws over de behaalde schoolresultaten van de kinderen. Ook de uitbreiding van landbouwactiviteiten en de kuiken- en kippenteelt laten positieve resultaten zien.

07-2021 Jaarverslag 2020 van Mama and Me verschenen

Het verslag geeft een terugblik op 2020, met corona in de hoofdrol. Verder de financiële verantwoording en ook enkele uitdagingen die te maken hebben met een verdere verzelfstandiging van de lokale partner.

07-2021 Caritas ondersteunt noodhulp door PI’s

Alle Particuliere Initiatieven (PI’s) aangesloten bij SOB werken hard om de coronasituatie in hun projecten te verbeteren. Er zijn geen vaccins beschikbaar, de hygiëne is minder, werk valt weg en daardoor inkomen, gebrek aan medisch hulp, voedselgebrek etc. en dat vaak allemaal tegelijk. De RK Caritasinstelling St Petrus Boxmeer heeft daarom besloten om de bij […]

06-2021 Nieuwsbrief Mirembe

“Pieken en dalen” is de titel van deze Mirembe nieuwsbrief waarin een verslag van de activiteiten in het kader van de corona-epidemie.

06-2021 Nieuwsbrief Hetty Denen Foundation

De 26e Nieuwsbrief van de Hetty Denen Foundation gaat over de bouw van nieuwe klaslokalen en de invloed die Corona daarop heeft. Ook wordt teruggekeken op hun 25-jarig bestaan

05-2021 Een licht brengende engel in het arme Benin

Onder deze titel vertelt Karen Olesen, initiatiefneemster van het Particuliere Initiatief Peuple du Monde, over hun projecten voor kinderen in Abomey te Benin en de behaalde resultaten hierbij. Gerard Sonnemans schreef het artikel dat eveneens in de editie van Boxmeers Weekblad is verschenen.

03-2021 Jaarverslag 2020 Peuple du Monde is verschenen

De Stichting Peuple du Monde doet in hun jaarverslag 2020 verslag van hun projecten in Abomey te Benin. Het verslag geeft een goed beeld van de bereikte resultaten in 2020 en van de plannen voor de toekomst. Ook is een grafische impressie van hun projecten in de vorm van een fotocollage beschikbaar.

03-2021 Oproep aan politieke partijen in het nieuws

In het artikel van Gerard Sonnemans, dat zowel in de Maasdriehoek als deBok, DeStier en De Nije Krant is verschenen, doen de samenwerkende Particuliere Initiatieven binnen de nieuwe te vormen gemeente Land van Cuijk een beroep op de politieke partijen om in hun partijprogramma’s een standpunt in te nemen over Internationale Samenwerking.

03-2021 Groot draagvlak voor Internationale Samenwerking in gemeente LvC

Om zichtbaar te maken wat het draagvlak is voor Particuliere Initiatieven (PI’s) binnen de nieuwe gemeente LvC die zich met Internationale Samenwerking is een enquête uitgevoerd. In deze enquête is gevraagd welke steun de verschillende PI’s krijgen vanuit onze gemeenschap. Van de 24 bij OSSA en SOB bekende PI’s hebben 21 PI’s deze enquête ingevuld.

03-2021 Jaarverslag 2020 KisoBOKa is uit

Particulier Initiatief KisiBOKa heeft haar jaarverslag over 2020 gepubliceerd. Daarin o.a. ook een indruk van de gevolgen van Corona voor hun projecten.

03-2021 Nieuwsbrief Mirembe

“Hoopvol, aanpassen en doorzetten” is de titel van deze nieuwsbrief van Mirembe. Deze laat zien dat mensen weerbaar zijn en dat ze met een steuntje in rug, ondanks dat corona nog niet is verdwenen, de draad weer kunnen oppakken.

03-2021 Online meeting PI’s Land van Cuijk

Op 1 maart was de eerste, gezamenlijke, bijeenkomst van de Particuliere Initiatieven aangesloten bij OSSA (Stichting Ontwikkelingssamenwerking St. Anthonis) en SOB te samen met Initiatieven uit de gemeente Cuijk en Mill en St. Hubert. Het was een eerst, online, kennismaking met de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk als onderwerp.

02-2021 SOB Jaarverslag 2020

Het SOB jaarverslag 2020 is verschenen. Een jaar met beperkingen vanwege corona maar toch ook met een aantal positieve ontwikkelingen.Te downloaden m.b.v. de link.

02-2021 Benaresfonds over verbeteringsprojecten

Het Benaresfonds ondersteunt de allerarmsten in de wijk Nagwa in Varanasi, India. De plek waar missionaris Frans Baartmans 40 jaren heeft gewerkt. Het artikel in DeBok gaat over de hulp en de resultaten van de afgelopen 40 jaren.

1 2
top