Algemene opmerking

Open een bericht om de betreffende link te kunnen activeren.

02-2019 Eindverslag pilot Support Yayème

De Stichting Yayème heeft een pilot opgezet om te onderzoeken of het technisch haalbaar is om 21 scholen in de gemeente Fimela (Sénégal) van toiletten en wasgelegenheden te voorzien. Zie het verslag.

02-2020 SoDocu-dag op 15 maart 2020

Op zondag 15 maart a.s. wordt weer de jaarlijkse SoDocu-dag gehouden in de Weijer. Op deze dag worden een aantal internationale documentaire vertoond. De SOB heeft zitting in de programmacommissie van deze dag en de film “The Cave” geselecteerd. Een film over een ondergronds ziekenhuis in Syrië.

12-2019 Nieuwsbrief Peuple du Monde

In deze Kerst-Nieuwsbrief o.a. een overzicht van wat is bereikt de afgelopen 15 jaren en wat de plannen voor 2020 zijn.

12-2019 December nieuwsbrief Furaha Orphans

De stichting Furaha Orphans Kenia heeft haar december nieuwsbrief gepubliceerd met daarin o.a. informatie over de projectaansturing en het eindexamen van de eerste kinderen op de middelbare school hebben afgelegd.

11-2019 Nieuwsbrief Mama&Me

Deze nieuwsbrief bevat o.a. enige resultaten van het gehouden assessment en nieuws over het Mama&Me Babysitter center.

06-2019 Nieuwsbrief Mama&Me

In deze nieuwsbrief van de stichting Mama&Me o.a. meer informatie over een te houden assessment, cursussen die babysitters volgden en projectactiviteiten.

05-2019 Nieuwsbrief Furaha Orphans

De mei nieuwsbrief van Furaha Orphans is verschenen met daarin o.a. het verslag van het bezoek van bestuursleden aan het weeshuis en de scholen in Kenia.

03-2019 Nieuwsbrief Peuple du Monde

In deze nieuwsbrief doen enige bestuursleden verslag van hun bezoek in februari aan de projecten in Benim.

03-2019 Flyer actie Benaresfonds

De stichting Benaresfonds houdt een flyer actie voor geldinzameling ten behoeve van een vervolgproject voor de renovatie van huizen in Nagwa (India)

03-2019 Nieuwsbrief Hetty Denen Foundation

Er is een nieuwe nieuwsbrief van de Hetty Denen Stichting verschenen, waarin o.a. het verzoek om ook een Grade 10-12 opleiding te gaan verzorgen en nieuws van de projecten en plannen voor 2019.

02-2019 Nieuwsbrief Mama&Me

In deze nieuwsbrief van de stichting Mama&Me o.a. verslag van het bezoek van het bestuur aan het Mama&Me babysitter center en de huisbezoeken bij enige babysitsters thuis.

02-2019 Nieuwsbrief KisoBOka

De nieuwsbrief van KisoBOka schenkt o.a. aandacht aan hun 10 jarig bestaan.

12-2018 Nieuwsbrief Lalibela

De stichting Lalibela brengt een nieuws uit waarin o.a. verslag van het blindenonderwijs en de opstart van de sociale werkplaats in Lalibela.

01-2019 SoDocu-dag op 24 februari

Op zondag 24 februari is de jaarlijkse SoDocu-dag gehouden in de Weijer. Op deze dag is een aantal internationale documentaires vertoond. De SOB heeft zitting in de programmacommissie van deze dag en de film “Kabul, City in the Wind” geselecteerd.

14-03-2018 Inspirerende lezing door dhr. Rijniers

Op 14 maart organiseerden we samen met de Biblioplus en ondersteund door de Fairtrade werkgroep en de Wereldwinkel een voordracht door dhr. Rijniers. Dit leverde een inspirerende en goed bezochte avond op. Zie  20180314 Geven en Nemen_JRijniers

top