Informatie

Ook in 2018 ontving de SOB  van de Gemeente Boxmeer een waarderingssubsidie. Particuliere initiatieven afkomstig uit de Gemeente Boxmeer kunnen hierop een beroep doen door het indienen van voorstellen bij de SOB die aan criteria worden getoetst.
Tijdens de SOB-platformbijeenkomst van 4 oktober 2018 zijn voor 2018 de volgende aanvragen gehonoreerd:

logo-benarefondsDe Stichting Benaresfonds ontving als deelfinanciering een bijdrage voor het leren koken en boodschappen doen van jongeren met een lichamelijke of geestelijke beperking. Deze jongeren worden opgevangen in het dagverblijf Diviya Jioty te Varanasi, India met als doel om deze mensen te betrekken bij de Indiase samenleving.  www.benaresfonds.nl

logo hetty denenDe aanvraag van de stichting Hetty Denen Foundation betrof de deelfinanciering voor de aanschaf van o.a. een fornuis, vriezer en koelkast bestemd voor de inrichting van een lokaal voor het vak home economics (huishoudkunde) t.b.v. de Shalom Community School in Kanyama, Zambia. www.hettydenenzambia.com

logo kisoboka

Voor scholing is aan de stichting KisoBoka is een bedrag beschikbaar gesteld als deelfinanciering voor het Schoolfonds van Bulikimu Kisoboka te Jinga, Uganda. Het bedrag is bestemd voor het beschikbaar stellen van schoolbenodigdheden, zakgeld en van medisch zorg ter ondersteuning van de opleiding voor 8 voormalige straatjongeren. www.ngo.kisoboka.nl

De toegekende aanvraag voor 2018 aan de stichting Lalibela betrof de deelfinanciering voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw te Lalibela, Ethiopië. Dit biedt inwoners van Lalibela een mogelijkheid om in hun eigen onderhoud te voorzien.
www.stichtinglalibela.nl

De stichting Mirembe ontving een bijdrage als deelfinanciering voor de vernieuwing en uitbreiding van de voorraad boeken voor de studiezaal ende  mobiele schoolbibliotheek service van het Kawempe Youth Center buurtcentrum te Kampala, Uganda. Dit centrum heeft als doelgroep 20 lagere scholen, 2 middelbare scholen en studenten van beroeps- en hogere opleidingen.
www.stichtingmirembe.nl

logo mama and meAan de stichting Mama and Me is een bijdrage toegekend voor financiering van de toegang tot scholing gedurende 1 jaar voor 4 kinderen en 1 tienermoeder die aangesloten zijn bij het Mama and Me babysitter Centre in Jinja, Uganda. Hier worden kwetsbare moeders met hun kinderen opgevangen.
www.mamaandmeuganda.com

logo passion for peopleVoor het rendabel maken van 2 van de 3 waterputten die nodig zijn om de levering van fris en schoon water aan het Trinity Hospital te Muona, Malawi gedurende de hele dag te verzekeren is aan de stichting Passing for People een bedrag als deelfinanciering toegekend.
www.passionforpeople.eu

14-03-2018 Lezing dhr. J. Rijniers
In het kader van “Kennismakers” organiseerden we, samen met de Bibliotheek en met ondersteuning van de Gemeentelijke Fairtrade werkgroep en Wereldwinkel, op donderdag de 14e maart een lezing van Jeroen Rijniers met als titel: “Geven en Nemen (Honger, Hulp, Handel)”. Zie: 20180314 Geven en Nemen_JRijniers

Het was een zeer goed bezochte, boeiende, avond waarin naast de historische context ook een blik op de (mogelijk) toekomstige aanpak van het wereld-hongerprobleem werd gegeven. De mensen die deze avond verhinderd waren hebben zeker wat gemist!

13-02-2018 Boxmeers Weekblad:
In deze editie verscheen een verhaal over de realisatie en van gebouw met 2 verdiepingen voor de opvang van moeders en kinderen in Jinja Oeganda. Het Beugense project Mama and Me heeft hiervoor gezorgd.

08-01-2018 Maasdriehoek:
Onder de kop “De gouden gans heeft een ei gelegd” verscheen een artikel over het project Passion for People waarin wordt gerefereerd naar het winnen van de verkiezing de “Gouden Gans”  van Wilde Ganzen door dit project. Het beschrijft verder hoe een verloskliniek in Muona Malawi tot stand gekomen is.

Ook in 2017 ontving de SOB  van de Gemeente Boxmeer een waarderingssubsidie. Particuliere initiatieven afkomstig uit de Gemeente Boxmeer kunnen hierop een beroep doen door het indienen van voorstellen die aan criteria worden getoetst.
Tijdens de SOB-platformbijeenkomst van 28 oktober 2017 zijn voor 2017 de volgende aanvragen gehonoreerd:

De aanvraag van de stichting Hetty Denen Foundation voor de aanschaf van een geluidsinstallatie op zonne-energie en enige tafels en stoelen t.b.v. een jeugdhonk voor de Youth Friendly Corner, een groep van 36 jongeren in de leeftijd van 15-19 jaar, is gehonoreerd.  www.hettydenenzambia.com

logo kisobokawww.ngo.kisoboka.nl

.

Aan de stichting Mama and Me is een bijdrage toegekend als deelfinanciering voor het gedurende 1 jaar toegang bieden tot scholing voor 7 kinderen en 1 tienermoeder en de aanstelling gedurende 1 jaar van een pre-teacher aan het Mama and Me babysitter Centre ten behoeve van de kleinsten.

www.mamaandmeuganda.com

De stichting Mirembe ontving een bijdrage als deelfinanciering voor de training van lokale besturen en voorlichtingscampagnes voor gebruikersgroepen van reeds bestaande drinkwatervoorzieningen in het kader van het project Veilig Drinkwater Tusaidiane. Dit met als doel het verbeteren van effectief en hygiënisch drinkwatergebruik.  www.stichtingmirembe.nl

.

Voor een 3-daagse scholing door gynaecologen vanuit de universiteitsstad Blentyre voor 25 verloskundigen van het Trinity Hospital in het omgaan met twee doppler- en een CTG apparaat bedoelt voor de nieuw te bouwen verloskliniek heeft de stichting Passion for People ondersteuning ontvangen. Daarnaast maakt ook een opfriscursus echografie deel uit van deze scholing.
www.passionforpeople.eu

Voor de aanschaf van een oliepers voor het verwerken van de vruchten van de palmbomen, eerder geplant in het kader van het landbouwproject met agrarische vakschool te Toffo in Benim, ten behoeve van eigen gebruik en verkoop op de markt is aan de Stichting Peuple du Monde een bijdrage toegekend. www.peupledumonde.nl

logo yayeme

Als deelfinanciering voor de eerste benodigdheden (o.a. inrichting, kuikens, voer, medicamenten) voor een kippenfarm in het kader van het project Yayème biologische moestuin v2.0 heeft de stichting Support Yayème ondersteuning ontvangen.
www.supportyayeme.nl

top