Informatie

TOEKENNING WAARDERINGSSUBSIDIES 2021

Ook in 2021 ontving de SOB  van de Gemeente Boxmeer een waarderingssubsidie. Particuliere initiatieven afkomstig uit de Gemeente Boxmeer kunnen hierop een beroep doen door het indienen van voorstellen bij de SOB.
Verder heeft RK Caritasinstelling “St. Petrus” dit jaar ondersteuning gegeven.
Alle voorstellen worden aan criteria getoetst.
Tijdens de SOB-platformbijeenkomst van 19 oktober 2021 zijn de volgende aanvragen voor 2021 gehonoreerd:

Actiegroep Papoea Nieuw Guinea (PNG) ontving een tegemoetkoming in de kosten van schoolgelden voor 7 studenten op de Siassi-eilanden te Papoea Nieuw Guinea.

logo-benarefonds
De stichting Benaresfonds ontving een bijdrage voor oogonderzoek bij alle kinderen van de Little Stars School in Varnasi, India school en de aanschaf van brillen voor ongeveer 150 leerlingen en oogdruppels voor ongeveer 200 leerlingen. Deze school geeft les aan kinderen uit arme gezinnen. Indien nodig worden ook sommige ouders onderzocht en geholpen met een bril en/of oogdruppels.
www.benaresfonds.nl

De Diaconie van de Protestante Kerk ontving een bijdrage voor hun project waarbij  zwerfkinderen in Kampala worden herenigd met hun geboortedorp Karamoja door de stichting Kayda te Kampala, Oeganda. Deze stichting vangt zwerfkinderen op, biedt scholing aan, zoekt naar de familie van deze kinderen en begeleidt ze bij de terugreis naar het geboortedorp.
www.pgboxmeer.nl/index.php/uganda

logo hetty denen
De aanvraag van de Hetty Denen Foundation betrof enige voorzieningen voor 2 lokalen van de Mount Makulu Secondary School, een middelbare school voor jongens en meisje van 14-18 jaar in het Chilanga District van Lusaka, Zambia. Het gaat hierbij om het leggen van een dekvloer, in elkaar zetten van tafels en zelf vervaardigen van krukken.
www.hettydenenzambia.com

Aan de stichting Gamrupa Europe is een bedrag beschikbaar gesteld als deelfinanciering voor een werkplaats-gebouw ten behoeve van het plastic recycling project. Het project organiseert het verzamelen van zwerfafval en verwerkt dit tot gebruiksgoederen zoals dakplaten en meubels. Het project komt ten goede aan de rurale bevolking van het dorp Sifou en omstreken en wordt gedragen door de plaatselijke Young People without Borders organisatie.

logo kisoboka
De stichting KisoBOKa ontving een deelfinanciering voor de inrichting van het het eerder ingestorte KisoBOKa-ontmoetingscentrum, waar scholing, voorlichtingsactiviteiten en gezondheidszorg plaatsvindt voor rond 12.000 bezoekers per jaar. De inrichting betreft tafels, stoelen, banken, kasten e.d. die door de Tusobora Organisation geleid door Halid Magala worden vervaardigd. Dit levert dan ook een positieve bijdrage aan zijn project voor straatjongeren.
www.ngo.kisoboka.nl/


De Stichting Lalibela ontving een bedrag voor financiële ondersteuning en sociale begeleiding van de meest kwetsbare en deels blinde mensen in Lalibela om de gevolgen van de Coronapandemie te boven te komen. Enkel lokale vrijwilligers verzorgen de uitvoering van deze steun. Omdat voedselprijzen zijn gestegen is het bedrag ook deels als compensatie hiervoor bedoeld.
www.stichtinglalibela.nl


De stichting Mirembe een bijdrage als deelfinanciering voor salarisondersteuning van de staf van het Kawempe Youth Centre. Het centrum is zwaar getroffen door Corona. Vanwege de urgentie zijn de gelden reeds zijn uitgegeven en is nu een aanvulling van de reserves noodzakelijk. Zoals aangegeven is deze werkwijze niet gebruikelijk, maar nu eenmalig in deze urgente situatie. Dit geldt ook voor de besteding aan salarisondersteuning.
www.stichtingmirembe.nl

logo passion for people
De stichting Passion for People ontving een bedrag voor het geven van voorlichting aan de inwoners van de regio Nsanje, Malawi over Corona. De onwetendheid hierover is groot. Het door Passion for People ondersteunde Trinity ziekenhuis, dat in deze regio ligt, verzorgt deze lokale voorlichting aan stammen in hun dorpen en daarvoor zijn o.a. scholing, transport en materialen als mondkapjes, alcohol, handschoenen. etc. voor nodig.
www.passionforpeople.eu


De stichting Peuple du Monde ontving een bijdrage voor het opvangen van regenwater middels goten en het bergen hiervan in 3 mega plastic tonnen. Dit om de productie te verbeteren op het landgoed Toffo, waar voedsel wordt verbouwd voor de leerlingen die in Maison de l’Espoir in Abomeny (Benin) verblijven. Maison de l’Espoir vangt kwetsbare kinderen op en verzorgt o.a. vakonderwijs, waaronder ook landbouw-onderwijs op het landgoed Toffo, voor deze kinderen.
www.peupledumonde.nl

Voor de aanschaf van medicijnen voor hulpprogramma’s ten behoeve van lokale gemeenschappen, waaronder hulpbehoevende kinderen ontving de stichting Support Pediatric Care Africa een bijdrage. Het gaat om hulp in gebieden waar de gratis overheidsziekenhuizen niet voldoende kunnen functioneren. De medische hulpprogramma’s worden uitgevoerd door een team van professionele en bekwame vrijwilligers van de lokale stichting Pediatric Care Africa in het noordoosten van Zuid Afrika.
www.stichtingsupportpediatriccareafrica.nl

BESTEDING VAN DE WAARDERINGSSUBSIDIES 2020

Ook in 2020 ontving de SOB  van de Gemeente Boxmeer een waarderingssubsidie. Particuliere initiatieven afkomstig uit de Gemeente Boxmeer kunnen hierop een beroep doen door het indienen van voorstellen bij de SOB. Deze voorstellen worden aan criteria getoetst.
Tijdens de SOB-platformbijeenkomst van 26 oktober 2020 zijn voor 2020 de volgende aanvragen gehonoreerd:

Actiegroep Papoea Nieuw Guinea (PNG) ontving een bijdrage voor een watertank voor de St. Francis Vocation School te Lae, Papoea Nieuw Guinea. De school biedt 250 kansarme jongeren de mogelijkheid een vak te leren. Deze leerlingen zullen zelf de plaatsing en installatie van de tank ter hand nemen. De school financiert het transport en de aanleg.

logo-benarefonds

De aanvraag van de stichting Benaresfonds betrof de deelfinanciering voor het continueren van hulp aan de armste 25 gezinnen van een groep van 137 die eerder hulp hebben ontvangen aan het begin van de Coronacrisis. Deze hulp is noodzakelijk vanwege het wegvallen van inkomsten. Het betreft hier voedselhulp en voorlichting over Coronapreventie en hygiëne.
www.benaresfonds.nl

De Diaconie van de Protestante Kerk ontving een bijdrage voor hun project waarbij  zwerfkinderen in Kampala worden herenigd met hun geboortedorp Karamoja door de stichting Kayda te Kampala, Oeganda. Deze stichting vangt zwerfkinderen op, biedt scholing aan, zoekt naar de familie van deze kinderen en begeleidt ze bij de terugreis naar het geboortedorp.
www.pgboxmeer.nl/index.php/uganda

logo hetty denen

De stichting Hetty Denen Foundation vroeg financiering aan van een waterpomp op zonnepanelen voor de Mount Makulu Secondary School, een middelbare school voor jongens en meisje van 14-18 jaar in het Chilanga District van Lusaka, Zambia. De watervoorziening van deze school, waarvoor enige jaren geleden een eigen put is geslagen, stagneert vanwege een versleten pomp. Dit zet juist in deze tijd van Corona grote druk op goede hygiëne in de school.
www.hettydenenzambia.com

logo kisoboka

Aan de stichting KisoBoka is een bedrag beschikbaar gesteld voor de financiering van gereedschap voor de Tusobora Organisation geleid door Halid Magala en voor een compressor voor de Schoon Garage organisatie geleid door Fred Mugasi. De leiders van beide organisaties zijn ex-straatjongeren, eerder ondersteund door KisoBOKa projecten, die nu zelf gerichte workshops opzetten om dropouts in Ninja, Oeganda, kansen op een nieuw bestaan te bieden.
www.ngo.kisoboka.nl

De stichting Mirembe ontving een bijdrage als deelfinanciering voor het herstel van het CHIDFA Mikrokrediet Fonds. De, tot voor kort, succesvolle, 45 leden tellende, CHIDFA-vrouwengroep heeft door hoogwater van het Victoriameer en door de Coronacrisis de bron van hun de inkomsten verloren en daarnaast het merendeel ook nog de bedrijfjes zelf en sommige zelfs hun woning. Met het mikrokrediet fonds kunnen de vrouwen hun bedrijfjes weer opbouwen met ondersteuning van jullie lokale trustee Tusaidiane Uganda.
www.stichtingmirembe.nl

logo mama and me

De stichting Mam and Me ontving een bijdrage voor de aanschaf van benodigdheden (o.a. zaden, potten, meststoffen) en training ten behoeve van het Urban Farming Project van de Mama&Me Vegetable Club te Jinja, Oeganda. Deze club bestaat uit 50 vrouwen, waarvan er 30 lid zijn van Mama&Me met daarnaast een 20-tal behoeftige moeders. Het project is lokaal bedacht als reactie op de lockdown maatregelen ten gevolgen van de Coronacrisis, waardoor mensen geen inkomsten meer hebben.
www.mamaandmeuganda.com

logo passion for people

Voor het geven van voorlichting over Corona aan de inwoners van de regio Nsanje, Malawi is aan de stichting Passing for People een bedrag als deelfinanciering toegekend. De onwetendheid over Corona is groot. Het door Passion for People ondersteunde Trinity ziekenhuis, dat in deze regio ligt, verzorgt deze lokale voorlichting aan stammen in hun eigen dorpen en daarvoor zijn o.a. scholing, transport en materialen als mondkapjes, alcohol, handschoenen, etc. voor nodig.
www.passionforpeople.eu

Aan de stichting Peuple du Monde is een bedrag als deelfinanciering beschikbaar gesteld voor HTS-studenten die in Maison de l’Espoir in Abomeny, Benin, verblijven en nu een vervolg opleiding moeten krijgen om een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen. Mogelijk kunnen ze zelfs in de toekomst een deel van de leiding van het tehuis overnemen. Het tehuis Maison l’Espoir te Abomey, Benin vangt 60 kwetsbare kinderen op en verzorgt o.a. vakonderwijs voor deze kinderen.
www.peupledumonde.nl

logo yayeme

De Stichting Yayème ontving een bijdrage als deelfinanciering voor de inrichting van een computerlokaal van de École des Handicaps in Thiadiaye, Sénégal ten behoeve van leerlingen met fysieke, visuele en auditieve beperkingen. Op de school zitten nu 54 leerlingen. Met betere hulpmiddelen voor visueel gehandicapten kunnen 9, nu nog thuis zittende leerlingen met een handicap, ook op deze school onderwijs krijgen.
www.supportyayeme.nl

BESTEDING VAN DE WAARDERINGSSUBSIDIES 2019

Verschillende Particuliere Initiatieven hebben in 2019 een bijdrage gekregen vanuit de waarderingssubsidie die de SOB  van de Gemeente Boxmeer had ontvangen. Een overzicht van de bestede middelen:

logo-benarefondsDe aanvraag van de stichting Benaresfonds betrof de deelfinanciering voor een pleisterproject van 37 woningen en is bestemd voor het pleisteren van 2 woningen te Varanasi, India. Dit om levensomstandigheden voor de betreffende mensen te verbeteren.  www.benaresfonds.nl

De Diaconie van de Protestante Kerk ontving een bijdrage voor hun project waarbij  zwerfkinderen in Kampala worden herenigd met hun geboortedorp Karamoja door de stichting Kayda te Kampala.
www.pgboxmeer.nl/index.php/uganda

logo farahaDe stichting Furaha Orphans ontving als deelfinanciering een bijdrage voor schoolgeld voor de kinderen, verblijvend in het Furaha Centre in Rodi Kompany te Kenia, die naar het voortgezet onderwijs gaan.

logo hetty denenDe stichting Hetty Denen Foundation ondersteunt o.a. de Hetty Denen School in Shimabala , Zambia.

Hier krijgen inmiddels meer dan 1.000 leerlingen onderwijs.

In oktober 2019 ontving de stichting een bijdrage voor de inrichting van de nieuwe leslokalen voor onderwijs op Grade 10-12 niveau van de Hetty Denen School.

Hiervoor zijn 3 tafels, 50 stoelen, 1 white board met standaard en 5 bureautjes met stoelen aangeschaft. Rechtsonder heeft voorzitter Joost plaats genomen op een van de nieuwe bureautjes.

Links een Grade 11 klas die les krijgt in coronatijd. Helaas mochten in 2020 de leerlingen van de eindexamenklassen niet naar school i.v.m. corona. 

Ook de bouw van de nieuwe lokalen heeft i.v.m. corona vertraging opgelopen. De bouw hiervan wordt ook mede mogelijke gemaakt door Wilde Ganzen.

www.hettydenenzambia.com

logo kisobokaDe stichting KisoBoka ontving een bijdrage voor het organiseren van een bezoek aan Nederland van 2 voormalige straatjongeren uit Jinja die door KisoBOKa zijn ondersteund.

Een verslag hiervan is te vinden in: Kisoboka Verslag uitwisseling 2019

Zie ook: www.ngo.kisoboka.nl

In 2019 ontving Stichting Lalibela van de SOB een bijdrage ten behoeve van het onderwijs aan blinde studenten. 

In 2019 stapten twee blinde studenten over van het middelbaar onderwijs naar de universiteit. Met de steun van de SOB waren wij in staat hen te voorzien van een laptop, een voicerecorder en een set nieuwe kleding. Zonder de technische hulpmiddelen is het voor een blinde student ondoenlijk om een studie succesvol af te ronden.

Op de foto: tijdens het bestuursbezoek in augustus 2019 troffen we de nieuwe student Zelalem op straat en konden we hem ter plekke zijn laptop en voicerecorder overhandigen.
 www.stichtinglalibela.nl

Het nieuwe jaar 2020 startte hoopvol voor SEECHILD, een organisatie voor scholing en beperkte thuiszorg en van gehandicapte jongeren in Kampala, Oeganda.
Mede dankzij de bijdrage van de SOB kon de stichting Mirembe in oktober 2019  geld overmaken om het SEECHILD BISTC Scholarship Fund te helpen opzetten.

Door dit fonds kunnen nu meer pupillen en hun ouders deelnemen aan training- en begeleidingsprogramma’s.
Sommige ouders krijgen daaruit 50% subsidie om het nodige schoolgeld te betalen. Vaak kunnen zij dan wel op een andere wijze een bijdrage leveren.

Bovendien betekent dit fonds meer salariszekerheid voor de therapeuten, onderwijzers en trainers.

Eind maart 2020 ging heel Oeganda in de corona lockdown. School- en thuiszorgactiviteiten werden gestaakt en daarmee vielen alle inkomsten voor het centrum weg.

De stafleden ondernamen noodgedwongen allerlei nevenactiviteiten om enig inkomen te verwerven.
Het schoolgeldfonds hielp in maart en april als overbrugging voor de noodzakelijke eerste levensbehoeften van de staf, tot via Mirembe noodhulp uit Nederland op gang kwam.

Hoe zij de crisis het hoofd bieden en hoe Mirembe hen daarin blijft steunen kunt u op hun website lezen: www.stichtingmirembe.nl

logo mama and meAl sinds 2017 draagt SOB bij aan het schoolgeld voor kinderen en één moeder die via Mama and Me naar school gaan.

Afgelopen januari 2020 waren ze hélemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. Acht van de kinderen op de foto én mama Josephine zijn hiervoor ondersteund door SOB. Bepakt met schoolbenodigdheden (van pennen tot WC-papier) gingen ze er vol goede moed tegenaan.

Helaas hebben ze door de coronacrisis en de lock-down het eerste trimester nog niet eens kunnen afmaken en zitten ze nu thuis. Ook het Mama and Me babysit Centre is noodgedwongen gesloten en het team bezoekt de families geregeld. Verder worden vanuit het Mama en Me kantoortje onderwijspakketjes geprint om de kinderen thuis toch nog wat te bieden, De werkers gaan van huis tot huis en nemen de rol van leerkracht op zich.
Voor meer info : www.mamaandmeuganda.com

logo passion for peopleVoor het Trinity ziekenhuis te Muoana, Malawi vroeg Passion for People in 2019 een TV met DVD recorder ten behoeve van het visuele trainingsmogelijkheden voor studenten en/of gediplomeerde verpleegkundigen.

De TV was 2 jaar eerder stuk gegaan. Ook zoals op de foto links te zien hangt de TV hoog in het lokaal. Er kan ook een laptop op aangesloten worden.
www.passionforpeople.eu

De stichting Peuple du Monde steunt 60 kwetsbare kinderen die in het  het tehuis Maison l’Espoir te Abomey, Benin worden opgevangen en onderwijs krijgen.

In oktober 2019 ontving de stichting een bijdrage voor het realiseren van 2 nieuwe douchehokken en het aanbrengen van ventilatieramen en luiken voor de slaapzalen. 

www.peupledumonde.nl

logo yayemeDe Stichting Yayème ontving een bijdrage als deelfinanciering voor een pilotproject om de technische mogelijkheden uit te zoeken voor toiletten en wasgelegenheden voor 21 scholen in Fimela, Sénégal. Dit pilot project is inmiddels met positief resultaat afgesloten. Zie hiervoor het rapport:
202002 Eindverslag pilotproject école des parents Yayème

Voor meer informatie zie: www.supportyayeme.nl

SOB PLATFORMBIJEENKOMST 4 APRIL 2019

Tijdens deze SOB Platformbijeenkomst zijn 2 interessante presentaties gehouden:

 

HALLO WERELD 2019:
zie ook
www.hallowereldboxmeer.nl

De wensen om meer aanwezig en herkenbaar te zijn, meer samen te werken en meer te doen aan de doelstelling bewustwording, leidden ertoe dat SOB in 2018 het initiatief nam voor de organisatie van de Werelddag Boxmeer op Hemelvaart en koopzondag 30 mei 2019.

In samenwerking met onder meer de Fairtrade werkgroep gemeente Boxmeer, de Wereldwinkel, de gemeente Boxmeer, diverse scholen, Sociom, de Weijer, Biblioplus, COB (Centrum Ondernemers Boxmeer), Cybox, de Stichting Doe je Mee en de STeR (Stichting Toerisme en Recreatie) is een grote manifestatie georganiseerd die in het teken stond van contact met andere culturen en kennismaken van de inwoners van Boxmeer met eigen Particuliere Initiatieven. Een terugblik is te vinden op:  www.hallowereldboxmeer.nl

Het was een evenement met een positieve boodschap en plezier, waarbij mensen met de verschillende culturen en met verschillende achtergronden elkaar hebben ontmoeten.

De realisatie is tot stand gebracht door een Kernteam, bijgestaan door een Raad van Advies en werkgroepen die deelaspecten uitwerkten en regelden.

VERDER OOK NOG

14-03-2018 Lezing Dhr. J. Rijniers
In het kader van “Kennismakers” organiseerden we, samen met de Bibliotheek en met ondersteuning van de Gemeentelijke Fairtrade werkgroep en Wereldwinkel, op donderdag de 14e maart een lezing van Jeroen Rijniers met als titel: “Geven en Nemen (Honger, Hulp, Handel)”. Zie: 20180314 Geven en Nemen_JRijniers

Het was een zeer goed bezochte, boeiende, avond waarin naast de historische context ook een blik op de (mogelijk) toekomstige aanpak van het wereld-hongerprobleem werd gegeven. De mensen die deze avond verhinderd waren hebben zeker wat gemist!

13-02-2018 Boxmeers Weekblad:
In deze editie verscheen een verhaal over de realisatie en van gebouw met 2 verdiepingen voor de opvang van moeders en kinderen in Jinja Oeganda. Het Beugense project Mama and Me heeft hiervoor gezorgd.

08-01-2018 Maasdriehoek:
Onder de kop “De gouden gans heeft een ei gelegd” verscheen een artikel over het project Passion for People waarin wordt gerefereerd naar het winnen van de verkiezing de “Gouden Gans”  van Wilde Ganzen door dit project. Het beschrijft verder hoe een verloskliniek in Muona Malawi tot stand gekomen is.

top