Samenwerking

Om haar doelen te bereiken werkt de SOB nauw samen met andere instanties binnen de Gemeente Boxmeer die zich bezig houden met Internationale Samenwerking.

R.K Caritasinstelling “St. Petrus”
Van oudsher houdt Caritas zich bezig met het (financieel) ondersteunen van mensen die daar behoefte aan hebben en nergens anders terecht kunnen. Caritas wil dit ook doen voor mensen die weliswaar buiten Nederland wonen, maar hulp krijgen van projecten die aangestuurd worden door Particuliere Initiatieven waarvan bestuursleden binnen de kernen Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem wonen. SOB speelt hierbij een coördinerende rol en verzoeken hiervoor kunnen bij SOB worden ingediend.

Gemeentelijke werkgroep Fairtrade
De Gemeente Boxmeer is sinds mei 2014 een formeel erkende Fairtrade Gemeente. Deze titel laat zien dat zowel gemeente als inwoners, winkels, horeca, bedrijven en instellingen fairtrade belangrijk vinden en er actief aandacht aan besteden. Zie overzicht. Voor het verkrijgen van de titel moet een gemeente voldoen aan zes criteria die worden beoordeeld door een landelijke jury.
In december 2019 heeft de jury Boxmeer opnieuw beoordeelden en heeft de Gemeente Boxmeer een lovend juryrapport ontvangen. De de titel Fairtrade Gemeente voor twee jaar verlengd tot 1 januari 2022. De werkgroep Fairtrade stimuleert bedrijven en instanties binnen de Gemeente Boxmeer om de Fairtrade sticker te behalen. Deze staat voor het realiseren van een aantal doelstellingen. De werkgroep krijgt actieve ondersteuning van de gemeente en de SOB is lid van de werkgroep. Daarin heeft o.a. ook de Wereldwinkel zitting. Link naar Gemeente pagina

Stichting Ontwikkelingssamenwerking St. Anthonis (OSSA)
Op 1 januari 2022 gaan de gemeenten Boxmeer en St. Anthonis op in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Om ook binnen deze gemeente de aandacht, waardering en ondersteuning te behouden voor Internationale Samenwerking hebben OSSA en SOB in 2020 hun krachten gebundeld en werken ze samen.

Wereldwinkel
Binnen de Gemeente Boxmeer is een actieve Wereldwinkel in het hartje van Boxmeer gevestigd in het pand Hoogkoorpassage no. 18.
De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Deze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen.
Zie nieuwsbrief voor actuele informatie.

De SOB benut het infobeeldscherm bij de Wereldwinkel voor informatie over de projecten en gerelateerde activiteiten.
Daarnaast zijn vrijwilligers van de Wereldwinkel aanwezig op de SOB platformbijeenkomsten.

  

Overige activiteiten in de regio
In 2017 is op initiatief van Diede Martens van stichting Mamma and Me een begin gemaakt met een ‘Oeganda platform’. Een ontmoetingsplek voor verschillende organisaties uit de regio die zich inzetten voor projecten in dat land. Dit voorziet in de behoefte aan onderlinge uitwisseling en ondersteuning.

top