SOB wordt Mondolokaal

Op 25 april 2024 is SOB officieel opgeheven en samen met de Stichting Ontwikkelingssamenwerking
St. Anthonis (OSSA) opgegaan in de nieuwe stichting Mondolokaal. Deze nieuwe stichting zet de doelstellingen van OSSA en SOB voort in de gemeenten Land van Cuijk.

top