Stichting KisoBoka

Stichting KisoBoka

Ontstaan en organisatie
logo kisoboka
Stichting KisoBOKa is een initiatief van Willem van Beek en Paul van der Geest, die in december 2007 hun woonplaats Boxmeer in Nederland verwisselden voor Jinja in Uganda. Met KisoBOKa willen ze ook uitdrukkelijk de band met de gemeente en gemeenschap van Boxmeer aangeven. Sinds december 2012 zijn de activiteiten van KisoBOKa in Uganda ondergebracht in een NGO (Non Governemental Organisation), met de naam ‘Bulikimu KisoBOKa’.

De NGO in Uganda is volledig verantwoordelijk voor de aard en inhoud van de activiteiten in Uganda. De Nederlandse Stichting ondersteunt de NGO met financiële middelen en advies.

Doelgroep en regio
‘Kisoboka’ betekent in de lokale taal: ‘het is mogelijk’ en ‘Bulikimu Kisoboka’ betekent ‘alles is mogelijk’. Daartoe organiseert de NGO een groot aantal activiteiten in de slums van Jinja die mensen willen aanzetten nieuwe mogelijkheden op te pakken en zelf stappen te zetten hun leven te veranderen. Primaire doelgroepen zijn (straat-) jongeren en vrouwen.

Raakvlakken met de Gemeente Boxmeer

 • Het project een initiatief van de 2 Boxmeerse inwoners, die daadwerkelijk enige jarenlokaal hebben gewerkt.
 • KisoBOKa had van 2007 – 2014 een actief uitwisselingsprogramma; meer dan 200 vrijwilligers verbleven langere of kortere tijd in Jinja. Daarvan kwamen er 50 uit Boxmeer e.o.
 • KisoBOKa geeft minimaal 2 x per jaar een Nieuwsbrief uit, die verzonden wordt aan een achterban van 250 betrokkenen/donateurs, waarvan 50% afkomstig is uit Boxmeer.
 • Interesse in de Nieuwsbrief?
  Stuur een bericht aan de secretaris, Willem van Beek: willemenpaul@gmail.com
 • Enkele keren per jaar laat de Stichting zich zien op manifestaties en markten
 • Olympia ondersteunt jonge voetballers in Uganda met uniformen en ballen

 

Behaalde resultaten en meer informatie
Behaalde resultaten en meer informatie kunt u vinden op:
www.ngo.kisoboka.nl
Deze website is in ontwikkeling en zal binnenkort vooral vanuit Uganda “ingevuld” worden.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

 • Voorzitter: Paul van der Geest
 • Secretaris: Willem van Beek
 • Penningmeester: Rita van Haandel-Steegs
 • Lid: Jan van Haandel
project kisoboka project kosoboka
top