03-2021 Jaarverslag 2020 Peuple du Monde is verschenen

De Stichting Peuple du Monde doet in hun jaarverslag 2020 verslag van hun projecten in Abomey te Benin. Het verslag geeft een goed beeld van de bereikte resultaten in 2020 en van de plannen voor de toekomst. Ook is een grafische impressie van hun projecten in de vorm van een fotocollage beschikbaar.

03-2021 Oproep aan politieke partijen in het nieuws

In het artikel van Gerard Sonnemans, dat zowel in de Maasdriehoek als deBok, DeStier en De Nije Krant is verschenen, doen de samenwerkende Particuliere Initiatieven binnen de nieuwe te vormen gemeente Land van Cuijk een beroep op de politieke partijen om in hun partijprogramma’s een standpunt in te nemen over Internationale Samenwerking.

top