03-2021 Jaarverslag 2020 Peuple du Monde is verschenen

De Stichting Peuple du Monde doet in hun jaarverslag 2020 verslag van hun projecten in Abomey te Benin. Het verslag geeft een goed beeld van de bereikte resultaten in 2020 en van de plannen voor de toekomst. Ook is een grafische impressie van hun projecten in de vorm van een fotocollage beschikbaar.

top