02-2022 Blog van Partin over LvC bijeenkomst

Yvonne van Driel van Partin was ook op de bijeenkomst op 24 februari van Particuliere Initiatieven in de gemeente LvC aanwezig. Partin is de landelijke brancheorganisatie van Particuliere Initiatieven in Internationale Samenwerking. Ze was enthousiast over de georganiseerde avond en de gehouden speed date. Het inspireerde haar tot het schrijven van een blog. Dat artikel […]

02-2022 Particuliere Initiatieven LvC bijeen

Op 24 februari organiseerden OSSA (Stichting Ontwikkelingssamenwerking St. Anthonis) en SOB een bijeenkomst voor alle PI’s in het LvC, waarbij 18 PI’s vertegenwoordigd waren. De avond stond in het teken van onderlinge kennismaking middels een “speed date” en een discussie over hoe verder te gaan na het samengaan in de nieuwe gemeente LvC. Daarbij werd […]

top