Stichting Benaresfonds

Stichting Benaresfonds

Ontstaan en organisatie
logo-benarefondsDe stichting is in 2009 opgericht. Voortgekomen uit het werk dat pater Frans Baartmans is gestart in 1978. Hij woonde en werkte ruim 38 jaar te midden van de allerarmsten in de wijk Nagwa van Varanasi in India, waar hij de bewoners ondersteunde door het initiëren van vele projecten op educatief en sociaal/medisch vlak. Om ervoor te zorgen dat het werk door zou gaan, ook na zijn vertrek uit India, richtte hij stichting Benaresfonds op. (www.benaresfonds.nl)

Doelgroep, regio en activiteiten
De doelstelling luidt als volgt: de verbetering van de leefomstandigheden van mensen in Varanasi, India, die lijden onder zowel materieel als immaterieel tekort, met name in de wijk Nagwa. Goed onderwijs en goede gezondheidszorg zijn van groot belang. Ze vormen de basis om de structurele oorzaken van verarming aan te pakken. Onze stichting ondersteunt sociaalwerk- en educatieve projecten, de medische zorg, een naaiproject en coöperatieve tuinen. Onze grootste steun gaat naar Sewa Sangam Society. Daarnaast geven we ook incidenteel steun aan andere projecten in Varanasi, die binnen onze doelstelling vallen. Momenteel zijn dat de Little Star school (www.littlestarsschool.org/) en Divya Jyoti. (www.divyajyoticenter.com/site/)

Huidige activiteiten:

 • Renoveren van huisjes (pleisteren en bouwkundige aanpassingen)
 • Engelse les
 • Medische zorg (waaronder TBC-zorg. oogoperaties en EHBO)
 • Sociaal werk
 • Naaiklas
 • Coöperatieve tuin
 • Steun aan gehandicaptencentrum en basisschool

Draagvlak binnen de Gemeente Boxmeer

 • De stichting zetelt in Sambeek
 • 2 bestuursleden wonen in Sambeek
 • Verschillende activiteiten werden ontplooid in de regio: presentaties over ons werk, voorlichting op scholen. Presentatie tijdens markten
 • Presentaties in de informatiehoek in de Wereldwinkel in Boxmeer
 • Met een donatie van de SOB werd een bijdrage geleverd aan het pleisterproject in Varanasi

Behaalde resultaten en meer informatie

 • Verbeteren van de woonomstandigheden
 • Terugdringen van tuberculose
 • Meer bewustwording op hygiënisch gebied door voorlichtingsbijeenkomsten
 • Oogoperaties/medische ondersteuning door het inrichten van een kleine kliniek in Nagwa
 • Meisjes/vrouwen krijgen naailes waardoor zij in hun eigen inkomsten kunnen genereren

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.benaresfonds.nl of mail voor informatie of voor het ontvangen van de nieuwsbrief naar stichtingbenaresfonds@gmail.com

stichting benares stichting benares
top