03-2021 Groot draagvlak voor Internationale Samenwerking in gemeente LvC

Om zichtbaar te maken wat het draagvlak is voor Particuliere Initiatieven (PI’s) binnen de nieuwe gemeente LvC die zich met Internationale Samenwerking is een enquête uitgevoerd. In deze enquête is gevraagd welke steun de verschillende PI’s krijgen vanuit onze gemeenschap. Van de 24 bij OSSA en SOB bekende PI’s hebben 21 PI’s deze enquête ingevuld.

Resultaat draagvlakmeting voor PI’s
top