10-2021 Inspirerende Platformbijeenkomst

Omslag boek

Op 19 oktober organiseerde SOB weer een Platformbijeenkomst voor alle Particuliere Initiatieven (PI’s) in de gemeente Boxmeer. De eerste bijeenkomst na alle coronabeperkingen.
Er waren13 PI’s vertegenwoordigd. De Diaconie van de Protestantse Kerk vertelde over hun project “Nieuwe kansen voor straatkinderen” in Oeganda.

Verder deelden Roel en Marianne Meijers-van Eijndhoven hun ervaringen opgedaan met hun initiatief “Stichting Harambee Holland”. Deze ervaringen hebben ze in het boek “Samen de handen ineen!” vastgelegd. Er volgde een levendige discussie met als conclusie het besluit in de toekomst aan onderwerpen uit het boek aandacht te besteden.

Ook zijn de jaarlijkse aanvragen voor financiële ondersteuning voor 2021 toegekend.

top