10-2022 Publicatie over Mondolokaal

Van de Platformbijeenkomst voor Particuliere Initiatieven in de gemeente Land van Cuijk die op 19 oktober is georganseerd door OSSA uit St. Anthonis en SOB uit Boxmeer is door Gerard Sonnemans verslag gedaan.

Het artikel is in DeBoK, DeStieR en DeGraeF verschenen.

top