11-2020 Nieuwsbrief Peuple du Monde

In deze nieuwsbrief wordt verteld hoe de kinderen en medewerkers van het tehuis Maison de l’ Espoir met de corona-situatie omgaan.
Verder wordt met trots melding gemaakt van het feit dat Rudolf, één van de oudste kinderen, na afronding van zijn agrarische opleiding aan de Hogere Landbouwschool de verantwoordelijkheid voor de verbouwing van de gewassen van het Landbouwproject in Toffo per 1 januari 2021 op zich zal nemen. Het doel van het Landbouwproject is bijdragen aan volledige zelfstandigheid.
.

top