05-2022 SOB jaarverslag 2021 beschikbaar

Het SOB jaarverslag bevat, naast de financiële verantwoording, o.a. een overzicht van de 14 bij SOB aangesloten Particuliere Initiatieven en de projecten waaraan in 2021 ondersteuning voor is verleend en de resultaten van de bestedingen in 2020. Belangstellenden kunnen het jaarverslag downloaden via onderstaande link of een exemplaar aanvragen bij secretariaat@so-boxmeer.nl.

top